Please wait...



Context

Cardiovasculaire aandoeningen :
Belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit wereldwijd


Het programma “Generations en Santé “(ICAPROS, INTERREG IVA) heeft aangetoond dat in de periode 2004-2006 cardiovasculaire ziekten een belangrijk aandeel vertegenwoordigen in de overlijdens binnen de grensoverschrijdende regio.

Deze hartziekten omvatten een reeks stoornissen die verband houden met de ontwikkeling van atherosclerose op coronair niveau (arteriële plakken), wat resulteert in een tekort aan zuurstoftoevoer naar de hartspier.  Afhankelijk van de mate van occlusie van de kransslagaders, zijn de myocardiale laesies van variabele ernst, variërend van orgaanschade tot myocardiale necrose.

De mannelijke bevolking wordt meer in het bijzonder getroffen, aangezien deze 36% van de gemelde gevallen vertegenwoordigt (24% voor de vrouwen) en dit, ongeacht de gebieden die in de grensoverschrijdende zone zijn bestudeerd. De eerste onomkeerbare risicofactor voor atherosclerose is leeftijd. De ICAPROS-studie heeft ook aangetoond dat in grensoverschrijdende zones en bij 65-plussers de sterfte gerelateerd aan deze pathologie hoger is dan in de rest van België en Frankrijk.

Net als een meerderheid van de Europese landen maakt de grensoverschrijdende Frans-Belgische zone zich zorgen over de vergrijzing van de bevolking (in 2030 zal een op de vier een senior zijn). In deze context is de vroege detectie van risicopatiënten van fundamenteel belang voor deze patiënten, maar ook voor gezondheidsstelsels.

Contact

Avenue Maistriaux 15
7000 Mons

+32 65 37 35 25

sophie.laurent@umons.ac.be

VISITEURS

Copyright NanoCardio