Please wait...

19/okt/2021

De deelnemers van het project NanoCardio uit Reims (URCA) en Bergen (UMONS) hebben sinds het begin van het project de syntheseroutes ontwikkeld die het mogelijk maken om dendritische magnetische sondes te verkrijgen die worden gebruikt als contrastproducten bij magnetische resonantie beeldvorming. Deze 2 deelnemers hebben aldus de synthese van 2 vergelijkbare magnetische sondes (G1-4GdDO3A en G1-4GdDOTAGA) ontwikkeld.


19/okt/2021

Sinds de start van het project NanoCardio in januari 2017 (www.nanocardio.eu), hebben de deelnemers samengewerkt in hun doelstelling om nieuwe diagnostische sondes te ontwikkelen waarmee atherosclerotische plaques kunnen worden gedetecteerd die de oorzaak zijn van de meeste hart- en vaatziekten.


19/okt/2021

In dit derde jaar van het project NanoCardio wordt de ontwikkeling van specifieke en bimodale nanoplatformen voor de vroegtijdige opsporing van atherosclerotische plaques voortgezet. Deze plaques zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van de hart- en vaatziekten die in het bijzonder de Frans-Belgische grensstreek treffen. In deze context wil het project NanoCardio nieuwe nanoplatformen ontwikkelen die uitgerust worden met magnetische en optische sonden, actief in beeldvorming met magnetische resonantie en optische beeldvorming, alsook met een systeem voor de herkenning van atherosclerotische plaques.


19/okt/2021

Het NanoCardio-project heeft zonet haar tweede jaar afgerond. Het grensoverschrijdende project ving aan in januari 2017 en heeft als doel nieuwe bimodale en specifieke sondes te ontwikkelen voor de detectie van atherosclerotische plaques (plaques verantwoordelijk voor het merendeel van cardiovasculaire ziekte). Dit project heeft 3 partners in het gebied Interreg FrankrijkWalloniëVlaanderen samengebracht en richt zich op het verenigen van aanvullende expertise op vlak van de synthese van sondes voor medische beeldvorming (UMONS en URCA), maar ook op vlak van het onderzoek naar de toxiciteit van deze sondes (UGENT) om de effectiviteit en het potentieel van deze sondes in het biomedische veld aan te tonen.


19/okt/2021

Het project NanoCardio is nu haar tweede jaar ingegaan. Sinds 1 januari 2017 zijn de belangrijkste wetenschappelijke prestaties van het project voornamelijk gewijd aan de ontwikkeling en synthese van injecteerbare nanoplatformen die zich richten op de visualisatie van atherosclerotische plaques door magnetische en optische beeldvorming. De Waalse (UMONS) en Franse (URCA) teams werken nauw samen aan de ontwikkeling van deze nanoplatformen, die vervolgens kunnen worden geëvalueerd in een toxicologische studie uitgevoerd door het Vlaamse projectteam (UGENT).


19/okt/2021

Een jaar is inmiddels verstreken sinds de lancering van het project NanoCardio. Dit project begon op 1 januari 2017 met het doel injecteerbare nanometrische sondes te ontwikkelen die zijn bedoeld voor de detectie van atherosclerotische plaques door magneto-optische beeldvorming. In een gezamenlijke aanpak combineren de belangrijkste operatoren hun knowhow om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe sondes voor vroegtijdige diagnose van atherosclerose, door samen te werken aan de ontwikkeling en karakterisering van deze magneto-optische nanosondes (UMONS en URCA) alsook aan de evaluatie van hun cytotoxiciteit (UGENT).


19/okt/2021

Op 1 januari 2017 is het project Interreg NanoCardio officieel van start gegaan. Dit project, dat acht operatoren (3 hoofdoperatoren en 5 geassocieerde operatoren) samenbrengt, heeft tot doel magneto-optische injecteerbare nanometer-sondes te ontwikkelen voor de visualisatie en analyse van de fragiliteit van atherosclerotische plaques. Het is gericht op de ontwikkeling van nieuwe beeldvormingsstrategieën die magnetische resonantie beeldvorming en optische beeldvorming koppelen om vroege detectie van deze plaques mogelijk te maken, teneinde hun evolutie te voorspellen en adequate ondersteuning van patiënten in het grensoverschrijdende gebied en daarbuiten mogelijk te maken.


Contact

Avenue Maistriaux 15
7000 Mons

+32 65 37 35 25

sophie.laurent@umons.ac.be

VISITEURS

Copyright NanoCardio