Please wait...

Overzicht – December 2019

30 november 2020 by mario.cordisco

Sinds de start van het project NanoCardio in januari 2017 (www.nanocardio.eu), hebben de deelnemers samengewerkt in hun doelstelling om nieuwe diagnostische sondes te ontwikkelen waarmee atherosclerotische plaques kunnen worden gedetecteerd die de oorzaak zijn van de meeste hart- en vaatziekten.

Om een vroege diagnose van de toestand van deze plaques mogelijk te maken, ontwikkelen de deelnemers van UMONS (Wallonië) en URCA (Frankrijk) de synthese van nanoplatformen die zijn samengesteld uit magnetische en optische diagnostische sondes die respectievelijk actief zijn in magnetische resonantie beeldvorming en optische beeldvorming en ook een herkenningssysteem dragen voor atherosclerotische plaques (specifiek peptide dat de markers van de plaque herkent).

Zodra deze nanoplatformen zijn verkregen, komt de 3de deelnemer in de regio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, UGENT, tussenbeide in de evaluatie van het toxicologische karakter van de nanoplatformen.

De deelnemers van het project NanoCardio uit Reims en Bergen hebben sinds het begin van het project de synthesepaden ontwikkeld die het mogelijk maken om dendritische magnetische sondes te verkrijgen die worden gebruikt als contrastproducten bij magnetische resonantie beeldvorming. Deze 2 deelnemers hebben aldus de synthese van 2 vergelijkbare magnetische sondes (G1-4GdDO3A en G1-4GdDOTAGA) ontwikkeld en hebben hun potentieel in vitro gekarakteriseerd. De deelnemers van CHU Ambroise Paré en CMMI namen het vervolgens over om het in vivo gedrag van deze producten te beoordelen wanneer ze in kleine dieren werden geïnjecteerd, wat de significante verbetering van het MRI-signaal dat voor dit type verbinding wordt verwacht, aantoont.

Tijdens dit semester werd er een verdere studie uitgevoerd naar het in vivo gedrag van deze magnetische sondes, wat het mogelijk maakte om de optimale injectieomstandigheden en de langdurige monitoring van de geïnjecteerde dieren beter te begrijpen.

Het herkenningssysteem werd ook geëvalueerd met behulp van een ander type contrastmiddel (specifiek peptide gekoppeld aan een ijzeroxide dat een verlaging van het MRI-signaal induceert) wat het mogelijk maakte de accumulatie van deze sondes te observeren. in verschillende delen van de aortaboog en vervolgens de aanwezigheid van plaques in deze gebieden te bevestigen door histologische analyse.

De 2 sondes G1-4GdDO3A en G1-4GdDOTAGA werden overgedragen aan de Gentse deelnemer van het project, die hun toxiciteit kon beoordelen en hun onschadelijkheid kon aantonen via een in vitro onderzoek. Deze laatste tests hebben dus aangetoond dat de 2 typen sondes weinig effect hebben op de levensvatbaarheid van fibroblasten (NIH/3T3).

De communicatie rond het project NanoCardio gaat verder via de verschillende sociale netwerken. Na het bereiken van de symbolische kaap van 500 volgers op zijn Facebook-pagina, zet NanoCardio zijn bewustmakingscampagne voor het publiek omtrent hart- en vaatziekten en de gezondheidssector voort. De zichtbaarheid van het project werd ook vergroot door het creëren van nieuwe rubrieken op de website van het project, maar ook door de aanwezigheid van het project op verschillende evenementen die van invloed zijn op de wetenschappelijke gemeenschap (SFNano & C’Nano Joint Meeting, Dag van de Société Royale de Chimie, Dag van de jonge onderzoekers te Reims) en het grote publiek (Interact Event).

Contact

Avenue Maistriaux 15
7000 Mons

+32 65 37 35 25

sophie.laurent@umons.ac.be

VISITEURS

Copyright NanoCardio