Please wait...

Overzicht – Juni 2019

15 mei 2020 by mario.cordisco

In dit derde jaar van het project NanoCardio wordt de ontwikkeling van specifieke en bimodale nanoplatformen voor de vroegtijdige opsporing van atherosclerotische plaques voortgezet. Deze plaques zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van de hart- en vaatziekten die in het bijzonder de Frans-Belgische grensstreek treffen. In deze context wil het project NanoCardio nieuwe nanoplatformen ontwikkelen die uitgerust worden met magnetische en optische sonden, actief in beeldvorming met magnetische resonantie en optische beeldvorming, alsook met een systeem voor de herkenning van atherosclerotische plaques.

Het project trekt dus voordeel uit de samenvoeging van de deskundigheid van 3 partners van het Interregprogramma Frankrijk Wallonië Vlaanderen op het gebied van synthese met sonden voor medische beeldvorming (aan de Universiteit van Bergen en de Universiteit van Reims) en op het gebied van beoordeling van de toxiciteit van deze sonden (aan de Universiteit Gent).

De onderzoekers uit Bergen en Reims hebben sinds de aanvang van het NanoCardio project samengewerkt om tot de voltooiing te komen van de dendritische magnetische sondes die gebruikt worden als contrastmiddelen voor beeldvorming aan de hand van magnetische resonantie (MRI). De fysicochemische eigenschappen van deze sondes werden in-vitro bestudeerd. Het in-vivo onderzoek van deze magnetische sondes werd vervolgens voortgezet door de onderzoekers van het CHU Ambroise Paré en de CMMI en aan de hand van het injecteren van deze magnetische sondes in een muis kon een verbetering waargenomen worden van het belangrijke signaal op de MRI-beeldvorming. De doeltreffendheid van het herkenningssysteem voor atherosclerotische plaque (een peptide dat zich specifiek bindt aan de plaquemarkers) is ook eveneens aan de hand van MRI-beeldvorming aangetoond en werd bevestigd door histologische studies. Bovendien is de Gentse onderzoeker erin geslaagd om de toxiciteit van de verschillende magnetische sondes te beoordelen die werden geleverd door de onderzoekers uit Reims en Bergen. De resultaten van de drie onderzoekers gebundeld werden gepubliceerd in een artikel in een internationaal tijdschrift (Inorganic Chemistry).

In dit semester is het project NanoCardio ook vaak besproken op diverse communicatiekanalen voor zowel de wetenschappelijke wereld als het grote publiek. De onderzoekers van het project NanoCardio hebben opnieuw deelgenomen aan diverse nationale en internationale wetenschappelijke colloquia om de laatste vorderingen van het project uiteen te zetten. Tijdens het semester zijn er vele acties voor het grote publiek gevoerd, onder andere de deelname van het project aan de Regiostars Awards, het aanbod van workshops tijdens de Printemps des Sciences – Wetenschapslente van de UMONS en de deelname aan de campagne Missing Type op initiatief van het Rode Kruis van België.

Contact

Avenue Maistriaux 15
7000 Mons

+32 65 37 35 25

sophie.laurent@umons.ac.be

Copyright NanoCardio