Please wait...

Overzicht – December 2017

31 december 2017 by mario.cordisco

Een jaar is inmiddels verstreken sinds de lancering van het project NanoCardio. Dit project begon op 1 januari 2017 met het doel injecteerbare nanometrische sondes te ontwikkelen die zijn bedoeld voor de detectie van atherosclerotische plaques door magneto-optische beeldvorming. In een gezamenlijke aanpak combineren de belangrijkste operatoren hun knowhow om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe sondes voor vroegtijdige diagnose van atherosclerose, door samen te werken aan de ontwikkeling en karakterisering van deze magneto-optische nanosondes (UMONS en URCA) alsook aan de evaluatie van hun cytotoxiciteit (UGENT).

De UMONS en URCA operatoren zetten hun werk in grensoverschrijdende samenwerking verder om vooruitgang te boeken bij het verkrijgen van de verschillende moleculaire stenen die de nanoplatforms met beeldvormende sondes vormen. Bovendien is de wetenschappelijke samenwerking tussen deze partners uitgebreid om zo snel mogelijk toegang te krijgen tot deze nanoplatforms. Op deze manier zullen UGENT, verantwoordelijk voor de nanotoxicologische evaluatie van nanoplatforms, en UMONS, verantwoordelijk voor de detectie van atherosclerotische plaques, beide in staat zijn om de tweede fase van het project te starten.

Parallel aan de acties die op wetenschappelijk niveau worden gerealiseerd, zijn de operatoren ook actief geweest in de overdracht van resultaten aan de wetenschappelijke gemeenschap en het grote publiek. Tal van uitwisselingen, publicaties en communicaties zijn uitgevoerd door het NanoCardio-team om de problemen van het project te presenteren, evenals de middelen die door de verschillende projectactoren en het programma Interreg werden geïmplementeerd.

Contact

Avenue Maistriaux 15
7000 Mons

+32 65 37 35 25

sophie.laurent@umons.ac.be

Copyright NanoCardio